Hạnh phúc của người đàn ông là đi mua sắm với người yêu, tối về với vợ

Hạnh phúc của người đàn ông là đi mua sắm với người yêu, tối về với vợ

Hạnh phúc của người đàn ông là đi mua sắm với người yêu, tối về với vợ

Hạnh phúc lớn nhất của người đàn ông là kinh tế ổn, sáng ngồi nhâm nhi ly cà phê, nghe bản nhạc du dương, sau đó đi cùng mua sắm với người yêu, tối lạ về ngủ với vợ.

Meme liên quan: