Hãy nhìn xuống góc dưới bên trái

Hãy nhìn xuống góc dưới bên trái

Đúng rồi, hãy làm theo những gì mà hình ảnh chỉ dẫn.