Heo được phỏng vấn nói hả, gì, ai biết đâu?

Heo được phỏng vấn nói hả, gì, ai biết đâu?

Đừng nhìn em với ánh mắt thèm thuồng như thế chứ.