Conn lợn (heo mọi) vừa đen vừa béo cười é hé hé hé hé

Conn lợn (heo mọi) vừa đen vừa béo cười é hé hé hé hé

Dùng thay cho các biểu tượng :)) =)) hoặc thả cảm xúc haha cũng ổn.