Hình ảnh đời thường của bác Nguyễn Hữu Đa

Hình ảnh đời thường của bác Nguyễn Hữu Đa

Lúc bình thường của một người nổi tiếng, rất lịch sự và đáng kính. Chúc bác luôn mạnh khoẻ.