Hình ảnh gốc chú cua bắt cá bằng hai tay

Hình ảnh gốc chú cua bắt cá bằng hai tay

Thật ra là bắt cá bằng hai càng, nhưng xem ảnh này thì bạn hiểu bắt cá hai tay là như thế nào rồi chứ?