Hình ảnh người đàn ông nôn oẹ

Hình ảnh người đàn ông nôn oẹ

Khi chứng kiến một cái gì đó kinh tởm hoặc ghê rợn.