Hình ảnh người vợ cầm ghế nhựa ném chồng

Hình ảnh người vợ cầm ghế nhựa ném chồng

Nhà là phải có nóc, mặc dù nóc này hơi thấp nhưng phải biết điều một chút.