Hình ảnh nhà nghỉ trà sữa Ding Tea

Hình ảnh nhà nghỉ trà sữa Ding Tea

- Em ơi đi Ding Tea với anh không nè? - Dạ đi ạ.