Hình ảnh quả báo (quả dưa hấu có ruột da báo)

Hình ảnh quả báo (quả dưa hấu có ruột da báo)

Hình ảnh quả báo (quả dưa hấu có ruột da báo)

Quả báo thường đến muộn nên người ta chủ quan.