Hình ảnh rạp xiếc trung ương

Hình ảnh rạp xiếc trung ương

Hình ảnh rạp xiếc trung ương

Được comment khi gặp mấy đứa đang làm trò tấu hề.