Hình gốc của meme loss

Hình gốc của meme loss

Giải thích ý nghĩa hình ảnh gốc này tại đây. Dễ dàng thấy trong tranh vẽ này đi theo nguyên tắc | || || | _ của loss meme.

Xem thêm: