Hình như là tôi chiều các em quá rồi nên các em hư đúng không?

Hình như là tôi chiều các em quá rồi nên các em hư đúng không?

Hình như là tôi chiều các em quá rồi nên các em hư đúng không?

Câu nói của anh chàng Khoa Vương mà bất cứ ai nghe (cả nam lẫn nữ) cũng phải nổi da gà. Hình như tôi chiều các em quá nên các em hư đúng không?

Xem thêm: