Hình xăm Quan Công bị nổi mụn

Hình xăm Quan Công bị nổi mụn

Tự nhiên Quan Công đỏ mặt, đó là dấu hiệu của hạnh phúc chăng?