Hình xăm sau gáy ta vì nàng phụ cả thiên hạ nàng vì ku lạ mà phụ ta

Hình xăm sau gáy ta vì nàng phụ cả thiên hạ nàng vì ku lạ mà phụ ta

Ta vì nàng mà phụ cả thiên hạ Nàng vì cu lạ mà phụ lại ta