Hổ béo đáng yêu khoanh tay dỗi vl

Hổ béo đáng yêu khoanh tay dỗi vl

Hổ béo đáng yêu khoanh tay dỗi vl

Chưa thấy cái sự dỗi nào mà đáng yêu đến như thế.