Hổ béo đáng yêu khoanh tay dỗi vl

Hổ béo đáng yêu khoanh tay dỗi vl

Chưa thấy cái sự dỗi nào mà đáng yêu đến như thế.