Hồ Gia Hùng HKT cười nhếch mép khinh bỉ

Hồ Gia Hùng HKT cười nhếch mép khinh bỉ

Nụ cười dành cho những kẻ làm trò trên facebook.