Hoàng thượng cầm gương soi có mặt chú hề

Hoàng thượng cầm gương soi có mặt chú hề

Hoàng thượng cầm gương soi có mặt chú hề

Soi gương đi, nhìn mặt mày có giống chú hề không?

Meme liên quan: