Hỏi em đã ăn cơm chưa theo phong cách hoá học

Hỏi em đã ăn cơm chưa theo phong cách hoá học

Em ăn các polymer carbonhydrat phức tạp của glucose có công thức phân tử là (C6H10O5)n chưa?

Xem thêm: