Hội người cao tuổi đập đá CLB

Hội người cao tuổi đập đá CLB

Câu lạc bộ Hội người cao tuổi đập đá. Nghe tên là biết các cụ ở đây dù già nhưng vẫn rất khỏe mạnh.