Hôm nay chỉ có nhậu là thượng sách

Hôm nay chỉ có nhậu là thượng sách

Sáng ra trời đã âm u, mây mờ che phủ, ánh nắng heo hắt. Chiếu theo âm dương, ngũ hành, bát quái, hôm nay chỉ có nhậu là thượng sách.