Hôm nay em mệt rã rời, thèm ly bia lạnh ai mời được không?

Hôm nay em mệt rã rời, thèm ly bia lạnh ai mời được không?

Hôm nay em mệt rã rời, thèm ly bia lạnh ai mời được không?

Rủa bia bọt mà đăng ảnh này thì có phải đỉnh của chóp không?