Hôm nay lên mạng thế đủ rồi

Hôm nay lên mạng thế đủ rồi

Hôm nay lên internet đủ rồi. Tốn tiền đóng internet để phải xem những thể loại như này à?