Hôm nay lên mạng thế là đủ rồi - bé gái vứt điện thoại

Hôm nay lên mạng thế là đủ rồi - bé gái vứt điện thoại

Không còn động lực làm bất cứ điều gì nữa.

Xem thêm: