Hôm nay tao phải bổ đôi người mày

Hôm nay tao phải bổ đôi người mày

Khi sự tức giận của bạn đã lên đến đỉnh điểm.