Huấn Hoa Hồng đưa 2 bàn tay cụt 6 điểm

Huấn Hoa Hồng đưa 2 bàn tay cụt 6 điểm

Huấn Hoa Hồng đưa 2 bàn tay cụt 6 điểm

Giang Hồ cứ mỗi lần mắc lỗi sẽ bị cụt một ngón tay.

Meme liên quan: