Huấn Rose: tin đàn bà chỉ có ăn đầu buoi, ăn cứt

Huấn Rose: tin đàn bà chỉ có ăn đầu buoi, ăn cứt

Huấn Rose: tin đàn bà chỉ có ăn đầu buoi, ăn cứt

Trong những thời khắc quyết định, tôi thường về nhà hỏi ý kiến vợ rồi làm ngược lại.

Meme liên quan: