Hung thủ bóng đen nói gì cao siêu quá hổng hiểu

Hung thủ bóng đen nói gì cao siêu quá hổng hiểu

Hung thủ bóng đen nói gì cao siêu quá hổng hiểu

Đây chính là hung thủ, hung thủ chính là kẻ giết người.

Meme liên quan: