Khóc lóc nhưng vẫn giơ ngón tay I'm OK

Khóc lóc nhưng vẫn giơ ngón tay I'm OK

Miệng nói I'm OK nhưng nước mắt đầm đìa