Cô Phương Hằng: Im lặng là vàng mà nói ra mới là kim cương

Cô Phương Hằng: Im lặng là vàng mà nói ra mới là kim cương

Cô Phương Hằng: Im lặng là vàng mà nói ra mới là kim cương

Nên bạn biết chọn vàng hay kim cương rồi chứ?

Meme liên quan: