iPhone mới ra mắt, phương thức thanh toán bằng thận

iPhone mới ra mắt, phương thức thanh toán bằng thận

Mỗi khi một iPhone mới ra mắt thì lại mất một quả thận để mua được nó.