IQ 200 (IQ vô cực) - anh da đen chỉ tay lên đầu mắt sáng rực

IQ 200 (IQ vô cực) - anh da đen chỉ tay lên đầu mắt sáng rực

IQ 200 (IQ vô cực) - anh da đen chỉ tay lên đầu mắt sáng rực

Đã được buff thêm đôi mắt chói loá.

Meme liên quan: