John Wick cầm phóng lợn báo thù

John Wick cầm phóng lợn báo thù

John Wick cầm phóng lợn báo thù

Không cầm bút chì nữa mà chuyển sang cầm phóng lợn, sắp có biến lớn rồi đây.

Meme liên quan: