Joker nói chỉ có kẻ điên mới đem nỗi đau của người khác ra mà cười

Joker nói chỉ có kẻ điên mới đem nỗi đau của người khác ra mà cười

Còn ta, ta không chỉ cười mà còn comment "dảk" - Dốc cơ.