Joker: Từ nay tôi sẽ sống lạnh lùng và ít nói hơn

Joker: Từ nay tôi sẽ sống lạnh lùng và ít nói hơn

Dấu hiệu của người trưởng thành là đây chứ đâu.

Xem thêm: