Jonouchi nắm tay cười đểu nói NHỜN

Jonouchi nắm tay cười đểu nói NHỜN

Jonouchi nắm tay cười đểu nói NHỜN

Đừng có mà tiết chất nhờn với anh.

Meme liên quan: