Kèo thơm thì xưng "tôi", "em"

Kèo thơm thì xưng "tôi", "em"

Kèo thơm thì xưng "tôi", "em"

Kèo khắm thì thằng bạn, ông anh họ, đồng nghiệp...