Khá Bảnh cầm gậy bóng chày dạy dỗ đàn em

Khá Bảnh cầm gậy bóng chày dạy dỗ đàn em

Khá Bảnh cầm gậy bóng chày dạy dỗ đàn em

Vào cái thời của anh Khá còn nổi thì tất cả chỉ là con tép.

Meme liên quan: