Khá Bảnh cùng thầy trò Đường Tăng đi thỉnh kinh

Khá Bảnh cùng thầy trò Đường Tăng đi thỉnh kinh

Cứ phải để anh Khá cầm meme phóng lợn đi thì phim mới có nhiều cảnh hay ho được.