Khá Bảnh khóc nhìn người yêu ngồi ăn với người khác

Khá Bảnh khóc nhìn người yêu ngồi ăn với người khác

Khá Bảnh khóc nhìn người yêu ngồi ăn với người khác

Đời nó bạc lắm Khá ạ!

Xem thêm: