Khá Bảnh mặc đồ tù cầm cờ đi bộ

Khá Bảnh mặc đồ tù cầm cờ đi bộ

Mặc dù đeo khẩu trang nhưng các "fan" của cậu Bảnh vẫn phát hiện ra.

Xem thêm: