Khá Bảnh nói đánh chết cha bọn mày bây giờ

Khá Bảnh nói đánh chết cha bọn mày bây giờ

Khá Bảnh nói đánh chết cha bọn mày bây giờ

Đừng có mà nhờn với anh vừa xưa giờ anh chưa ngán ai bao giờ.

Meme liên quan: