Khá Bảnh nói dit mẹ mày tối thật đấy (dark thật đấy)

Khá Bảnh nói dit mẹ mày tối thật đấy (dark thật đấy)

Khá Bảnh nói dit mẹ mày tối thật đấy (dark thật đấy)

Vừa khen vừa chửi ai đó có một phát biểu quá thâm sâu.

Meme liên quan: