Khá Bảnh nói ôi bạn ơi là do bạn không qua thung lũng đấy bạn ạ!

Khá Bảnh nói ôi bạn ơi là do bạn không qua thung lũng đấy bạn ạ!

Khá Bảnh nói ôi bạn ơi là do bạn không qua thung lũng đấy bạn ạ!

Khi anh qua thung lũng, và bóng đêm ghi bàn chân...

Meme liên quan: