Khá Bảnh trố mắt ngạc nhiên

Khá Bảnh trố mắt ngạc nhiên

Được dùng khi gặp một điều gì đó làm bạn ngạc nhiên hoặc shock.

Xem thêm: