Khá Bảnh vuốt tóc nói đang đau hết cả đầu đây này

Khá Bảnh vuốt tóc nói đang đau hết cả đầu đây này

Khá Bảnh vuốt tóc nói đang đau hết cả đầu đây này

Đầu óc đâu để mà lên bar quẩy tung nóc nữa đây?

Xem thêm: