Khẩu hiệu tuyên truyền "Hãy từ bỏ ma túy để về sống trong vòng tay nhân ái"

Khẩu hiệu tuyên truyền "Hãy từ bỏ ma túy để về sống trong vòng tay nhân ái"

Dùng trong trường hợp gặp mấy thánh nói chuyện mà giống như đang ngáo đá.