Khi bạn hút quá nhiều lá đu đủ

Khi bạn hút quá nhiều lá đu đủ

Khi bạn hút quá nhiều lá đu đủ

Cảm giác như đang bay như đang bay như đang mơ như đang mơ.

Xem thêm: