Khi bạn nhận ra thứ con người học được từ bạn là tư thế sếch chứ không phải lòng trung thành

Khi bạn nhận ra thứ con người học được từ bạn là tư thế sếch chứ không phải lòng trung thành

Khi bạn nhận ra thứ con người học được từ bạn là tư thế sếch chứ không phải lòng trung thành

Các bạn biết tư thế gì rồi chứ?

Meme liên quan: