Khỉ cầm điện thoại nói tao báo công an mày đăng ảnh xxx

Khỉ cầm điện thoại nói tao báo công an mày đăng ảnh xxx

Khỉ cầm điện thoại nói tao báo công an mày đăng ảnh xxx

Tôi khi thấy mấy đứa bạn nó đăng ảnh hở hang các thứ.